facebook 3 32linkedin 3 32

Τεύχος 43

43 COVER

> Σύγκριση μεταβολικής αλκάλωσης και μεταβολικής οξέωσης (κλινική εικόνα-πρόγνωση)
> Η σημασία της δίψας ως ρυθμιστής του ισοζυγίου του ύδατος
> Χρόνια νεφρική νόσος και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: συχνότητα και πρόληψη


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (Προβολή) > Page Display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).


Σύγκριση μεταβολικής αλκάλωσης και μεταβολικής οξέωσης (κλινική εικόνα - πρόγνωση)

Τεύχος 43

Κατσούδας Σπυρίδων
Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Αττικόν"

Κύρια σημεία
Η ΜΑ απαντάται στο 51% των νοσηλευόμενων ασθενών, ενώ η ΜΟ στο 12% / Τα συμπτώματα της ΜΑ είναι πιο ήπια αυτών της ΜΟ αλλά και στις 2 περιπτώσεις κυριαρχεί η συμπτωματολογία των υποκείμενων νοσημάτων / Σε ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια, ο υποαερισμός που προκαλείται αντιρροπιστικά στη ΜΑ μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή υποξαιμία / Η υποκαλιαιμία και η τετανία αποτελούν βαριές επιπλοκές της ΜΑ / Χαρακτηριστικό κλινικό γνώρισμα της οξείας και βαριάς οξέωσης είναι η αναπνοή Kussmaul / Η θνητότητα της ΜΑ ξεπερνά το 80% για pH > 7,65 / Η θνητότητα της ΜΟ σε βαριά πάσχοντες ασθενείς με pH < 7,35 είναι 45% / Η διαφορά στη θνητότητα μεταξύ ΜΑ και ΜΟ οφείλεται στο ότι για να μετακινηθεί στη ΜΑ το pH από 7,4 στο δυνητικά θανατηφόρο 7,65 απαιτείται ελάττωση των H+ κατά 15 nEq/L, ενώ αντίθετα στην ΜΟ για να πέσει από 7,4 σε 6,98 απαιτείται αύξηση των H+ κατά 160 nEq/L

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Η σημασία της δίψας ως ρυθμιστής του ισοζυγίου του ύδατος

Τεύχος 43

Καλαϊτζίδης Ρήγας
Διευθυντής ΕΣΥ, Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Το νερό είναι κύριο θρεπτικό συστατικό για όλα τα άτομα σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής / Το ισοζύγιο των υγρών διατηρείται διαμέσου της δίψας, μία ανατροφοδοτούμενη-ελεγχόμενη διεργασία, η οποία ρυθμίζεται με ακρίβεια από κεντρικούς και περιφερικούς μηχανισμούς / Η έννοια του «κέντρου της δίψας» στον εγκέφαλο έχει αντικατασταθεί από ένα πολύπλοκο νευρικό κύκλωμα που ρυθμίζει την πρόσληψη των υγρών / Η επιθυμία να καταναλώνονται υγρά μπορεί να προκύψει από συνήθειες πολιτιστικές, και ψυχογενείς, καθώς και την απάντηση στη μείωση του όγκου των υγρών, στην υπερτονικότητα του εξωκυττάριου όγκου υγρών ή ακόμη στην αύξηση στην κυκλοφορία της συγκέντρωσης κάποιας ορμόνης που μπορεί να διεγείρει τη δίψα / Η δίψα θα μπορούσε να διαιρεθεί σ’ αυτή που επηρεάζεται από μεταβολές του ενδοκυττάριου και σ’ αυτή που επηρεάζεται από μεταβολές του εξωκυττάριου χώρου

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Χρόνια νεφρική νόσος και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: Συχνότητα και πρόληψη

Τεύχος 43

Δρ Νικολοπούλου Νικολέττα
Νεφρολόγος, Διευθύντρια ΜΤΝ ΜΗΤΕΡΑ

Ευσταθία Τζιβίσκου
Νεφρολόγος, ΜΤΝ ΜΗΤΕΡΑ

Σταματία Τζέμου
Νεφρολόγος, ΜΤΝ ΜΗΤΕΡΑ

Η Νεφρική Ανεπάρκεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο, την 3η κύρια αιτία θανάτου μετά τις καρδιακές παθήσεις και τον καρκίνο. Το ποσοστό των εγκεφαλικών επεισοδίων αυξάνει καθώς μειώνεται η νεφρική λειτουργία και φτάνει στο ζενίθ στο τελικό στάδιο της νεφρικής ανεπάρκειας. Οι ασθενείς σε κάθαρση (αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση) διατρέχουν 10πλάσιο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου με ποσοστά θνησιμότητας που φτάνουν το 90%. Η ένταξη σε εξωνεφρική κάθαρση σηματοδοτεί την αρχή της πιο επικίνδυνης περιόδου. Είναι λοιπόν σημαντικό να κατανοήσουμε τους παράγοντες που προδιαθέτουν αυτούς τους ασθενείς σε εγκεφαλικό επεισόδιο καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικών πρόληψης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο