facebook 3 32linkedin 3 32

Τεύχος 23

 

23 cover

> Αγγειακή επασβέστωση σε ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο. Ένοχος ή αθώος θεατής;
> Επίδραση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου στη δυσλειτουργία των σκελετικών μυών. Η άσκηση βοηθάει;
> Ο νεφρός στην καρδιαγγειακή νόσο
> Επίδραση του οξειδωτικού stress στην παθοφυσιολογία της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (Προβολή) > Page Display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).


Αγγειακή επασβέστωση σε ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο. Ένοχος ή αθώος θεατής;

Τεύχος 23

Κατσούδας Σ.
Επιμελητής Β’, Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Π.Π. Νοσοκομείο «Αττικόν»

Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) συνοδεύεται από υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακού (ΚΑ) θανάτου. Η ανάλυση των παραδοσιακών παραγόντων ΚΑ κινδύνου δεν μπορεί να εξηγήσει την αυξημένη θνητότητα των αιμοκαθαιρομένων ασθενών. Ήδη από το 1970 είναι γνωστό ότι η επασβέστωση του έσω και μέσου χιτώνα των αγγείων αποτελεί μια συχνή και χαρακτηριστική εκδήλωση αγγειακής νόσου της τελικού σταδίου ΧΝΝ (ΧΝΝ-ΤΣ). Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η αγγειακή επασβέστωση (ΑΕ) εθεωρείτο μια παθητική διαδικασία εναπόθεσης Ca2+ στα αγγεία, παρόμοια με αυτή που παρατηρείται σε άλλες παθολογικές και μη καταστάσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) και η γήρανση. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον και πληθώρα δημοσιεύσεων που εξετάζουν το θέμα της ΑΕ. Μια έρευνα στο PubMed με τους όρους «calcificatiοn» και «kidney / renal» παρουσιάζει 11 δημοσιεύσεις το 1995 και 115 το 2005. Το πρόσφατο αυτό αυξημένο ενδιαφέρον για ένα τόσο παλιό θέμα οφείλεται σε πολλούς λόγους.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Επίδραση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου στη δυσλειτουργία των σκελετικών μυών. Η άσκηση βοηθάει;

Τεύχος 23

Ευαγ. Κουιδή
Καρδιολόγος, Επίκουρος Καθηγήτρια Αθλητιατρικής, ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,Θεσσαλονίκη

Στόχος της σύγχρονης θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών με χρόνιες παθήσεις είναι όχι μόνο η μείωση της θνητότητας, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ο στόχος αυτός είναι πιο επιτακτικός στην αντιμετώπιση ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ), όπου οι εφαρμογές μεθόδων εξωνεφρικής κάθαρσης έχουν παρατείνει την επιβίωση των ασθενών, αλλά δεν έχουν επιφέρει τις επιθυμητές βελτιώσεις στην ικανότητα για σωματική εργασία, στην ψυχολογική και κοινωνική κατάσταση και σε άλλες παραμέτρους που συνθέτουν την ποιότητα ζωής τους. Ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα αποτελεί το γεγονός ότι οι ασθενείς με ΧΝΝ εμφανίζουν ιδιαίτερα μειωμένη φυσική επάρκεια, που τους περιορίζει δραστικά την ικανότητα για σωματική εργασία. Είναι χαρακτηριστική μάλιστα η θετική γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR) και στην ικανότητα ενός ατόμου για έργο, ιδιαίτερα αν δεν πάσχει από μεταβολικό σύνδρομο.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Ο νεφρός στην καρδιαγγειακή νόσο

Τεύχος 23

Ψημμένου Ε.
Επιμελήτρια Β’, Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Η καρδιαγγειακή (ΚΑ) νόσος μπορεί να προκαλέσει χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) ή να επιταχύνει την εξέλιξη προϋπάρχουσας. Ειδικότερα η καρδιακή ανεπάρκεια (HF) μπορεί να επιδεινώσει τη λειτουργία του νεφρού ενώ η αθηρωμάτωση μπορεί παράλληλα με τα στεφανιαία αγγεία να προσβάλλει τις νεφρικές αρτηρίες και τα ενδονεφρικά αγγεία. Επιπλέον, η ΧΝΝ και η ΚΑ νόσος έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου όπως η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), οι οποίοι μπορεί να προκαλούν παράλληλη επιβάρυνση των νεφρών και της καρδιάς. Η ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης (ΣΡΑΑ) και του συμπαθητικού νευρικού συστήματος (ΣΝΣ) σε ασθενείς με ΚΑ νόσο ενοχοποιείται για συστηματική αγγειακή νόσο περιλαμβανομένης και της νεφρικής. Ακόμη και ήπια έκπτωση νεφρικής λειτουργίας αποτελεί κακό προγνωστικό παράγοντα σε ασθενείς με HF ή έμφραγμα μυοκαρδίου (ΕΜ). Εν τούτοις, οι ασθενείς με ΧΝΝ, συνήθως, αποκλείονται από τις μελέτες παρέμβασης σε άτομα με ΚΑ νόσο και έχουν λιγότερες πιθανότητες να λάβουν θεραπεία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Επίδραση του οξειδωτικού stress στην παθοφυσιολογία της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου

Τεύχος 23

Κοκολίνα – Σιμόγλου Ε.
Διευθύντρια, Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Κουτλιμπάνειο-Τριανταφύλλειο», Λάρισα

Τα τελευταία χρόνια, η επίδραση των τοξικών ριζών οξυγόνου (reactive oχygen species, ROS) κατά οξεία και χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) έχει καταδειχθεί σε πολλές μελέτες. Το οξειδωτικό stress είναι η διαταραχή της οξειδωτικής/ αντιοξειδωτικής ισορροπίας ή η διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ υπερπαραγωγής οξειδωτικών παραγώγων και ανεπαρκούς αντιοξειδωτικής δράσης, με αποτέλεσμα την καταστροφή των ιστών. Το οξειδωτικό stress συμμετέχει στην παθογένεια της ισχαιμικού, τοξικού και ανοσολογικού τύπου νεφρικής βλάβης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο