facebook 3 32linkedin 3 32

Τεύχος 13

13 cover

> On line αιμοδιαδιήθηση (PHF-paired hemo diafiltration)
> Αξιολόγηση της παρεντερικής χορήγησης αμινοξέων κατά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης, στη διατροφική κατάσταση των αιμοκαθαιρόμενων.
> Άσκηση και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
> Ανοσοθεραπεία με βακτηριακά εκχυλίσματα στις λοιμώξεις του ουροποιητικού
> Μινοξίδίλη - Ένα μακράς δράσης αντιυπερτασικό φάρμακο, ασφαλές και αποτελεσματικό για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (Προβολή) > Page Display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).


On line αιμοδιαδιήθηση (PHF-paired hemo diafiltration)

Τεύχος 13

Π. Βακιάνης Dr.
Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος και Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 424 ΓΣΝΘ

13 02

Η αιμοδιαδιήθηση (Hemodiafiltration-HDF) όπως είναι γνωστό είναι μέθοδος αιμοκάθαρσης που, όπως προσδιορίζεται από το όνομά της, συνδυάζει την κλασική αιμοκάθαρση και την αιμοδιήθηση. Η μέθοδος περιγράφηκε αρχικά το 1977 από το Γερμανό Ερευνητή Leber και τους συνεργάτες του.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Αξιολόγηση της παρεντερικής χορήγησης αμινοξέων κατά τη συνεδρία αιμοκάθαρσης, στη διατροφική κατάσταση των αιμοκαθαιρόμενων.

Τεύχος 13

Π. Αληβάνης, Ι. Γιαννικουρής, Α. Ζερβός, Π. Βογιατζής, Α. Αρβανίτης, Μ. Βολανάκη, Ι. Αθανασοπούλου
Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Χ. Μιχαλαρέα
University of Surrey Roehampton

13 03

Οι προηγούμενες σχετικές μελέτες που αφορούσαν στο επίπεδο θρέψης των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών έδειξαν ότι η υπολευκωματιναιμία, το αρνητικό ισοζύγιο αζώτου, η απώλεια μυϊκής μάζας και σωματικού βάρους ήταν συχνά ευρήματα και δυνητικά αποτελούσαν έναν από τους κυριότερους παράγοντες νοσηρότητας και θνητότητας στους πληθυσμούς αυτούς. Στις διάφορες μελέτες η συχνότητα της υποθρεψίας κυμαίνεται σε επίπεδα από 20% έως 60% του συνόλου των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Άσκηση και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Τεύχος 13

Μαυρομάτης Παύλος
BSC, Κλινικός Εργοφυσιολόγος

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) είναι η μη αναστρέψιμη, βαθμιαία και προοδευτική μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία είναι δυνατό να αναπτυχθεί σταδιακά σε περίοδο ετών ή μπορεί να είναι επακόλουθο οξείας και μόνιμης επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας σε περίοδο μηνών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Ανοσοθεραπεία με βακτηριακά εκχυλίσματα στις λοιμώξεις του ουροποιητικού

Τεύχος 13

Μαρία Μαλλιάρα, Ανέστης Φωτιάδης, Γιώργος Λαφαζάνης
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

Οι λοιμώξεις του κατώτερου ουροποιητικού είναι οι συνηθέστερες λοιμώξεις που απασχολούν τους νεφρολόγους και ουρολόγους, Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 80-90% αυτών των ασθενών. 10-20% των γυναικών παρουσιάζουν τουλάχιστον ένα επεισόδιο κατά την ενήλικη ζωή τους. Μετά από ένα αρχικό επεισόδιο λοίμωξης τουλάχιστον το 30% από αυτές θα έχουν μία υποτροπή τους επόμενου 6-12 μήνες. Σκοπός της μελέτης ήταν να καταδειχθεί η ασφάλεια και επάρκεια του στη μείωση του αριθμού των υποτροπών των λοιμώξεων του κατώτερου ουροποιητικού.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Μινοξίδίλη - Ένα μακράς δράσης αντιυπερτασικό φάρμακο, ασφαλές και αποτελεσματικό για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Τεύχος 13

Γούδας Παύλος, Φελέσκουρας Αγησίλαος, Ρούλια Ιωάννα, Διαμαντόπουλος Αθανάσιος
Νεφρολογική κλινική, Γ.Π.Ν. Πατρών “Άγιος Ανδρέας”

13 06

Η Μινοξιδίλη είναι μία πυριμιδίνη με άμεση αγγειοδιασταλτική δράση παρόμοια της δράσης της Υδραλαζίνης. Είναι ένα από τα ισχυρότερα αντιυπερτασικά φάρμακα που χρησιμοποιείται κυρίως όταν όλες οι άλλες αντιυπερτασικές αγωγές έχουν αποτύχει να ελέγξουν ικανοποιητικά την αρτηριακή πίεση. Μετά από per os χορήγηση η Μονοξιδίλη μεταβολίζεται στο ήπαρ από την σουλφοτρανσφεράση σε Ν-Ο-θειομινοξιδίλη, μόριο το οποίο αποτελεί τον ενεργό μεταβολίτη. Η Μινοξιδίλη δρα επί των λείων μυικών ινών των μικρών αρτηριών και αρτηριολίων όπου προκαλεί αγγειοδιαστολή ανοίγοντας τους ΑΤΡ-ρυθμιζόμενους διαύλους καλίου προκαλώντας έτσι υπερπόλωση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο