facebook 3 32linkedin 3 32

Τεύχος 20

20 cover

> Η πρόκληση της μη συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή
> Συστηματικό σκληρόδερμα και προσβολή νεφρού
> Η δίαιτα ατόμου με διαβητική νεφροπάθεια πριν και μετά την ένταξη σε εξωνεφρική κάθαρση ή μεταμόσχευση
> Νεφρική Οστεοδυστροφία


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (Προβολή) > Page Display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).


Η πρόκληση της μη συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή

Τεύχος 20

20 01

Η μη συμμόρφωση στην ανοσοκατασταλτική αγωγή αποτελεί απειλή για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση του μοσχεύματος και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών. Στρατηγικές προκειμένου να βελτιωθεί η συμμόρφωση των ασθενών είναι απαραίτητες προκειμένου να οδηγηθούμε σε παράταση της επιβίωσης τόσο του μοσχεύματος όσο και του ασθενούς.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Συστηματικό σκληρόδερμα και προσβολή νεφρού

Τεύχος 20

Π. Γ. Βλαχογιαννόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής, Λαϊκό Νοσοκομείο, Εργαστ. και Κλιν. Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το συστηματικό σκληρόδερμα (ΣΣΚ) είναι πολυσυστηματική νόσο πολυπαραγοντικής αιτιολογίας που χαρακτηρίζεται από ενεργοποίηση και βλάβη των ενδοθηλιακών κυττάρων και ίνωση του δέρματος, των αγγείων και των σπλάγχνων, με αποτέλεσμα πλημμελή αιμάτωση και δυσλειτουργία αυτών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Η δίαιτα ατόμου με διαβητική νεφροπάθεια πριν και μετά την ένταξη σε εξωνεφρική κάθαρση ή μεταμόσχευση

Τεύχος 20

Γεωργία Κ. Γερογιάννη
Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSC, Εργαστηριακή Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ.Π.Ν. «Τζάνειο»

Σταυρούλα Κ. Γερογιάννη
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Π.Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Η διαβητική νεφροπάθεια αποτελεί μία από τις συχνότερες επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και στην Ευρώπη. Το 20-30% των ατόμων με διαβήτη Τύπου Ι και Τύπου ΙΙ, μετά από διάστημα 10-20 ετών από την αρχική διάγνωση της νόσου παρουσιάζουν συμπτώματα διαβητικής νεφροπάθειας. Η διατροφή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη θεραπευτική αντιμετώπιση της νεφροπάθειας του διαβήτη. Για το λόγο αυτό, οι οδηγίες σχετικά με θέματα υγιεινής διατροφής είναι συχνά απαραίτητες στα άτομα αυτά, δεδομένου ότι βρίσκονται στην ομάδα ασθενών υψηλού κινδύνου εμφάνισης ανορεξίας και υποθρεψίας. Παράλληλα, ο ρόλος του Νοσηλευτή Νεφρολογίας είναι πολύ σημαντικός στο σωστό σχεδιασμό του κατάλληλου διαιτολογίου και στην ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων αυτών σχετικά με την ακριβή τήρηση του εκάστοτε διαιτολογικού σχήματος.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Νεφρική Οστεοδυστροφία

Τεύχος 20

Γεράκης Αλ.
Νεφρολόγος, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό κέντρο Αθηνών «Υγεία»

Οριστική συμφωνία για τον ορισμό τoυ καρδιονεφρικού συνδρόμου (ΚΝεΣ) δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Πολλοί πιστεύουν ότι απoτελεί εκδήλωση της επιδεινούμενης νεφρικής λειτουργίας σε έδαφος καρδιακής ανεπάρκειας. Λίγα είναι γνωστά για την παθοφυσιολογία του συνδρόμου. Η ρήξη της ισορροπίας κατά την αλληλεπίδραση μεταξύ καρδιακής ανεπάρκειας, νευροορμονικών συστημάτων και της εμπλεκόμενης φλεγμονώδους αντίδρασης έχει ως αποτέλεσμα τη δομική και λειτουργική βλάβη τόσο της καρδιάς όσο και των νεφρών. Η επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας είναι συχνή στη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (ΣΚΑ) και συνδυάζεται με αύξηση τόσο των ημερών νοσηλείας όσο και της θνητότητας. Λόγω της πολυπλοκότητας του συνδρόμου, η θεραπευτική του αντιμετώπιση αποτελεί πρόκληση για τον ιατρό. Η επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας στους ασθενείς με ΚΝεΣ έχει ως συνέπεια την αναποτελεσματικότητα των κλασικών θεραπευτικών σχημάτων και την επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο