facebook 3 32linkedin 3 32

Τεύχος 08

08 cover

> Οι διαβητικοί ασθενείς στη μονάδα μας
> Απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος
> Η διαχείριση των απορριμάτων της αιμοκάθαρσης
> Η υπόταση της συνεδρίας της αιμοκάθαρσης
> Νεφροπάθεια από παρασιτικά νοσήματα


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (Προβολή) > Page Display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).


Οι διαβητικοί ασθενείς στη μονάδα μας

Τεύχος 8

Mαρία Μαλλιάρα
Διδάκτωρ ΑΠΘ, Επιμελήτρια Β’, Νεφρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

Με σκοπό να μελετηθούν τα προβλήματα των διαβητικών ασθενών της μονάδας μας έγινε η παρούσα αναδρομική μελέτη. Από το 1996 έως το 2001, 97 ασθενείς εντάχθηκαν στην αιμοκάθαρση και οι 15 (15%) ήταν διαβητικοί. Από τύπου Ι διαβήτη έπασχαν: 3/15 (20%). Οι 10 ήταν άνδρες, η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 60 έτη και η μέση διάρκεια στην αιμοκάθαρση 34 μήνες. Αρτηριοφλεβική επικοινωνία έφεραν: 12/15 (ποσοστό 80%), 2/15 (ποσοστό 13%) υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση με μόσχευμα και 1/15 (ποσοστό 7%) έφερε μόνιμα σφαγιτιδικό καθετήρα. Από ισχαιμία μυοκαρδίου έπασχε το 87% και καρδιακή ανεπάρκεια το 67% των ασθενών. Περιφερική αγγειοπάθεια εμφάνιζαν 6/15 (40%), ενώ ακρωτηριασμό λόγω γάγγραινας χρειάσθηκαν οι 2/15 (13%). Λοιμώξεις εμφάνιζαν σε ποσοστό 67% (10/15), συνηθέστερα του τύπου των ουρολοιμώξεων και των λοιμώξεων του αναπνευστικού. Τύφλωση μετά την ένταξή τους εμφάνισαν οι 5/15 (33%). Ερυθροποιητίνη ελάμβαναν όλοι οι ασθενείς κατά τη συνεδρία ενδοφλέβια. Κατέληξαν οι 5/15 (33%), στην περιτοναϊκή κάθαρση μεταφέρθηκαν οι 2/15 (13%) εξαιτίας συχνών υποτασικών και δυσανεξίας στην αιμοκάθαρση, ενώ ακόμη στον τεχνητό νεφρό είναι 8/15 (53%). Συζητούνται τα ιδιαίτερα προβλήματα των ασθενών αυτών και γίνεται ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος

Τεύχος 8

Γ. Βέργουλας
Νεφρολόγος- Αναπληρωτής, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων, Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Απόρριψη του μοσχεύματος μπορεί να θεωρηθεί μια σειρά ανοσολογικών γεγονότων κατά την οποία το μόσχευμα αναγνωρίζεται ως ξένο με αποτέλεσμα έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας και δομική βλάβη του νεφρού. Παραδοσιακά, οι ερευνητές που μελετούν την απόρριψη εστιάζονται στην αναγνώριση των αλλοαντιγόνων του μοσχεύματος.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Η διαχείριση των απορριμάτων της αιμοκάθαρσης

Τεύχος 8

Γεωργαρά Δήμητρα
Προϊσταμένη Μονάδος Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν. Κυπαρισσίας

Η διαχείριση των νοσοκομειακών απορριμμάτων αποτελεί τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα Διεθνή δεδομένα αντικείμενο πρόσφατων μελετών ιδιαίτερου υγειονομικού ενδιαφέροντος, επειδή η ελλιπής τήρηση των κανόνων υγιεινής είναι δυνατόν να δημιουργήσει κινδύνους για το περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία. Η ασφαλής διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων από νοσοκομεία, ιατρεία, κλινικές, εργαστήρια, αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Η υπόταση της συνεδρίας της αιμοκάθαρσης

Τεύχος 8

Π. Ανάσης
Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος ΝΓΝ Σπάρτης

Η Αιμοκάθαρση, τεχνητή παρέμβαση στους φυσιολογικούς μηχανισμούς διατήρησης της ομοιόστασης του ανθρωπίνου σώματος, προκαλεί διαταραχές καρδιαγγειακές, νευρολογικές και ορμονικές, που μπορούν να οδηγήσουν σε υποτασικά επεισόδια κατά την διάρκεια της γνωστής-καθιερωμένης τετράωρης συνεδρίας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Νεφροπάθεια από παρασιτικά νοσήματα

Τεύχος 8

Μπαρμπάτση Α.
Επιμελήτρια Β’, Νεφρολογικό Τμήμα, «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο, Αθήνα

Τα παρασιτικά νοσήματα αποτελούν και σήμερα- παρά τις προόδους της Ιατρικής- σημαντικό πρόβλημα και για τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Φυσικά, η εξάπλωση των νοσημάτων αυτών είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις τροπικές χώρες, λόγω του θερμού κλίματος και του χαμηλού βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Η μεγάλη όμως μετανάστευση των πληθυσμών, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, συνέβαλε στην εμφάνιση παρασιτικών νοσημάτων και σε περιοχές της γης όπου δεν υπήρχαν προηγουμένως. Επιπλέον, η εξάπλωση του συνδρόμου της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, η ευρεία χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων και η αύξηση γενικά των μεταμοσχεύσεων, δημιούργησαν έναν πληθυσμό ανοσοκατεσταλμένων ασθενών με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης των νοσημάτων αυτών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο