facebook 3 32linkedin 3 32

Τεύχος 31

31 cover

> Μεταμόσχευση νεφρού: Ξεπερνώντας παραδοσιακούς ανοσολογικούς φραγμούς
> Ομοιοστασία καλίου σε ασθενή υπό αιμοκάθαρση
> Ο ρόλος του νοσηλευτή στην οργάνωση και διοίκηση μονάδας τεχνητού νεφρού
> Πρωτογενής πρόληψη και παράγοντες που επιταχύνουν την εξέλιξη της ΧΝΝ


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (Προβολή) > Page Display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).


Μεταμόσχευση νεφρού: Ξεπερνώντας παραδοσιακούς ανοσολογικούς φραγμούς

Τεύχος 31

Ι.Ν. Μπολέτης
Νεφρολόγος, Δ/ντής Νεφρολογικού Τμήματος και Μεταμοσχευτικού Κέντρου, Π.Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό»

Μ. Δαρεμά
Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β’, Νεφρολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό»

Η νεφρική μεταμόσχευση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τη χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Η χρήση νεότερων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, η βελτίωση στις χειρουργικές τεχνικές καθώς και η εξέλιξη στις ανοσολογικές δοκιμασίες έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών καθώς και την επιβίωση ασθενών και μοσχευμάτων. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ιατρική κοινότητα στο χώρο της μεταμόσχευσης είναι οι υπερευαισθητοποιημένοι υποψήφιοι για μεταμόσχευση ασθενείς, οι οποίοι τείνουν να αυξάνονται και να «αθροίζονται» στη λίστα αναμονής λόγω της πολύ μικρής πιθανότητας ανεύρεσης ενός συμβατού οργάνου. Επιπρόσθετα, όταν μεταμοσχευθούν εμφανίζουν περισσότερα επεισόδια οξείας απόρριψης, ενώ έχουν μειωμένη επιβίωση μοσχευμάτων συγκριτικά με μη ευαισθητοποιημένους ασθενείς.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Ομοιοστασία καλίου σε ασθενή υπό αιμοκάθαρση

Τεύχος 31

Ελένη Μάνου
Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α', Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»

Η ομοιοστασία του Κ+ σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου υπό ΑΚ στηρίζεται κατά μείζονα λόγο στη δυνατότητα ανακατανομής του ανάμεσα στον ενδο- και εξωκυττάριο χώρο, σε εξωνεφρικές οδούς αποβολής του που αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο στη ρύθμιση των επιπέδων του στο αίμα και βέβαια στη διαδικασία της ΑΚ. Η έκκριση του Κ+ από το εντερικό επιθήλιο στην ΑΚ μπορεί να πετύχει 2πλάσιες ή και 3πλάσιες ποσότητες αποβαλλόμενου Κ+ από το φυσιολογικό, που υπολογίζονται στα 0,3 mΕq/kgΒΣ/24ωρο, ενώ το συχνό πρόβλημα της δυσκοιλιότητας εμποδίζει αυτή την αντισταθμιστική απώλεια. Η διαιτητική πρόσληψη του Κ+ σε ανουρικούς ασθενείς υπό ΑΚ θα πρέπει να υπολογίζεται, σε σταθερές συνθήκες, στα 2-3 gr ή αλλιώς 50-75 mEq Κ+ /24ωρο. Οι βασικές ορμόνες που ρυθμίζουν την κυτταρική πρόσληψη του Κ+, είναι η ινσουλίνη, οι κατεχολαμίνες, η αλδοστερόνη και η παραθορμόνη, αποκτώντας ιδιαίτερη σημασία στην ΑΚ εξαιτίας της επίδρασης πολλών, συχνά χορηγούμενων, φαρμάκων είτε επί του άξονα είτε επί του τρόπου δράσης των ορμονών αυτών. Η διαδικασία της ΑΚ αποτελεί τη βασική συνιστώσα ρύθμισης του Κ+ και τον μόνο τρόπο γρήγορης μείωσης των υψηλών επιπέδων του, με προσοχή στο φαινόμενο αναπήδησης του Κ+ μετά το πέρας μιας συνεδρίας για την αντιμετώπιση οξείας υπερκαλιαιμίας. Μία επαρκής κλασική ΑΚ 4 ωρών μπορεί να αποβάλλει 80-140 mEq Κ+ , πετυχαίνοντας αρχικά μία απότομη πτώση των προ της συνεδρίας επιπέδων, η οποία ακολουθείται από μία πιο βαθμιαία και μειούμενη πτώση προϊούσης της συνεδρίας, που μεταφράζεται σε ένα plateau μετά τις 3 ώρες ΑΚ, ανεξάρτητο από τη συγκέντρωση του Κ+ στο διάλυμα αιμοκάθαρσης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Ο ρόλος του νοσηλευτή στην οργάνωση και διοίκηση μονάδας τεχνητού νεφρού

Τεύχος 31

Γεωργία Κ. Γερογιάννη
Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Καθηγήτρια Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Σταυρούλα Κ. Γερογιάννη
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Π.Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση μίας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού παίζει καθοριστικό ρόλο στη σφαιρική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών νεφρολογικής φροντίδας και στην ικανοποίηση των ασθενών. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, στελέχωση της Μονάδας με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό, ακριβής τήρηση των πρωτοκόλλων νεφρολογικής νοσηλευτικής, διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και παροχή αποτελεσματικής φροντίδας σύμφωνα με τα κριτήρια Διασφάλισης ποιότητας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Πρωτογενής πρόληψη και παράγοντες που επιταχύνουν την εξέλιξη της ΧΝΝ

Τεύχος 31

Γεράσιμος Ι. Μπαμίχας
Νεφρολόγος, Επιμελητής Α΄, Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Ο αριθμός των ασθενών με τελικό στάδιο ΧΝΝ που υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης ή μεταμόσχευση σχεδόν διπλασιάστηκε τα τελευταία 20χρόνια τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Με το δεδομένο, επίσης, ότι κάθε ασθενής με ΧΝΝ είναι σε αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, η ΧΝΝ θεωρείται πλέον ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας διεθνώς και χαρακτηρίζεται από αυξημένη συχνότητα εμφάνισης της νόσου, υψηλά κόστη και κακή έκβαση, άρα χρειάζεται πιο συντονισμένη προσπάθεια στον τομέα της πρόληψης. Η αυξημένη συχνότητα της ΧΝΝ οφείλεται στη δραματική αύξηση των συστηματικών νοσημάτων που προσβάλλουν τον νεφρό, όπως είναι η γενικευμένη αθηροσκληρυντική νόσος και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Υπολογίζεται ότι το 20-40% των ασθενών με ΣΔ τύπου 1 και 2 θα αναπτύξουν ΧΝΝ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο