facebook 3 32linkedin 3 32

Τεύχος 33

33 cover

> Διαπερατότητα της Μεμβράνης Αιμοκάθαρσης σε Ουσίες και Νερό. Έχει Σχέση με την Επιβίωση των Αιμοκαθαιρομένων Ασθενών;
> Εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση / ποδοκυτταροπάθεια. Κλινική νόσος ή ιστολογική βλάβη;
> Καλσιφύλαξη
> Μεταμόσχευση Νεφρού σε Άτομα Προχωρημένης Ηλικίας


Για να ανοίξετε τα αρχεία θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, (μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ, αν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας). Για καλύτερη προβολή των αρχείων στον Adobe Reader, παρακαλώ επιλέξτε το Μενού View (Προβολή) > Page Display (Προβολή σελίδας) > Two-up (Ανά δύο).


Διαπερατότητα της Μεμβράνης Αιμοκάθαρσης σε Ουσίες και Νερό. Έχει Σχέση με την Επιβίωση των Αιμοκαθαιρομένων Ασθενών;

Τεύχος 33

Γεράσιμος Μπαμίχας
Νεφρολόγος, Επιμελητής Α’, Νεφρολογική κλινική, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) V σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση έχουν υψηλή θνησιμότητα, που κυμαίνεται μεταξύ 14-26% στην Ευρώπη και 24% στις ΗΠΑ. Η συσσώρευση ουραιμικών τοξινών μέσου και μεγάλου μοριακού βάρους (ΜΒ) εμπλέκονται στην περίπλοκη παθοφυσιολογία της ουραιμίας και μαζί με άλλους παράγοντες συμβάλλουν στην υψηλή θνησιμότητα. Λόγω του μεγάλου μεγέθους των πόρων οι high flux μεμβράνες έχουν την ικανότητα απομάκρυνσης ουσιών μεγάλου ΜΒ. Δεν είναι σαφές, όμως, εάν αυτή η απομάκρυνση μεταφράζεται σε μακροχρόνια οφέλη όσον αφορά στην επιβίωση των ασθενών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση / ποδοκυτταροπάθεια. Κλινική νόσος ή ιστολογική βλάβη;

Τεύχος 33

Μαρία Καλιεντζίδου
Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α΄ Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Η πρώτη εικόνα εστιακής τμηματικής σπειραματοσκλήρυνσης (ΕΤΣΚ) περιγράφηκε το 1925 από τον Fahr σε ενήλικες ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο με έναν αξιοσήμειωτα ακριβή τρόπο. Επισήμανε πρώιμα την συσχέτιση της νέας αυτής βλάβης με την νόσο ελαχίστων αλλοιώσεων (ΕΑ) και εισήγαγε τον όρο λιποειδική νέφρωση με εκφύλιση (degeneration). Η μελέτη όμως ενός άλλου παθολογοανατόμου του Arnold Rich το 1957 έμελε να περιγράψει σαφέστερα την ιστολογική βλάβη σε βιοψίες νεκρών παιδιών με νεφρωσικό σύνδρομο που η αρχική τους διάγνωση ήταν νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων. Λόγω του είδους των τομών (από όλο το νεφρό) διαπίστωσε και διατύπωσε τη σημαντική παρατήρηση της σκλήρυνσης των παραμυελικών νεφρώνων. Παραδόξως η μελέτη αυτή δεν προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Καλσιφύλαξη

Τεύχος 33

Θεόδωρος Ελευθεριάδης
Εκλεγμένος Λέκτορας Νεφρολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

33 04

Η καλσιφύλαξη έχει κακή πρόγνωση, αλλά ευτυχώς αποτελεί σπάνια κατάσταση. Αν και κατά κανόνα παρατηρείται σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) τελικού σταδίου, έχουν περιγραφεί και περιστατικά σε ασθενείς χωρίς νεφρική ανεπάρκεια. Η καλσιφύλαξη χαρακτηρίζεται από επασβέστωση του μέσου χιτώνα των αρτηριολίων και τελικά από θρόμβωση του αυλού τους, με συνέπεια εξαιρετικά επώδυνες δερματικές νεκρώσεις. Ο θάνατος συνήθως οφείλεται σε σηψαιμία. Με βάση τα όσα είναι μέχρι τώρα γνωστά για την παθογένεια της καλσιφύλαξης, τόσο η πρόληψη, όσο και η θεραπεία, βασίζονται σε παρεμβάσεις επί του μεταβολισμού του Ca και του P. Αν και έχουν προταθεί διάφορες νέες θεραπείες, εξαιτίας της σποραδικότητας των περιστατικών δεν υπάρχουν επαρκή τελικά δεδομένα που να υποστηρίζουν την μία ή την άλλη.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Μεταμόσχευση Νεφρού σε Άτομα Προχωρημένης Ηλικίας

Τεύχος 33

Μάκρω Σονικιάν
Νεφρολόγος - Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Μ. «Α. Φλέμινγκ»

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Το 50% περίπου των ασθενών που εντάσσονται σήμερα σε πρόγραμμα εξωνεφρικής κάθαρσης είναι άνω των 65 ετών, με μέσο όρο ηλικίας κατά την ένταξη τα 70 χρόνια. Οι ασθενείς άνω των 70 ετών αποτελούν την ηλικιακή ομάδα που αυξάνει με το μεγαλύτερο ρυθμό. Στις αναπτυγμένες χώρες σχεδόν το 25% των ασθενών που υποβάλλονται σήμερα σε εξωνεφρική κάθαρση είναι άνω των 75 ετών. Η μεταμόσχευση νεφρού θεωρείται θεραπεία αναφοράς για το τελικό στάδιο της χρόνιας νεφρικής νόσου, διότι προσφέρει στο νεφροπαθή μεγαλύτερη επιβίωση και καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με την εξωνεφρική κάθαρση. Έτσι είναι επιθυμητή μέθοδος θεραπείας και από τους ασθενείς προχωρημένης ηλικίας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο