facebook 3 32linkedin 3 32

To στρες του ενδοπλασματικού δικτύου στη νεφρική λειτουργία

Τεύχος 52

Πισσάς Γεώργιος
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ελευθεριάδης Θεόδωρος
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Στεφανίδης Ιωάννης
Καθηγητής Νεφρολογίας, Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ευδοκία Νικολάου
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Αριάννα Σαριγιάννη
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Κωνσταντίνα Τσόγκα
Τμήμα Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ιωάννης Τσιάλτας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ετησίως η νεφρική νόσος είναι υπεύθυνη για τον θάνατο περισσοτέρων ασθενών από ότι ο καρκίνος του μαστού ή του προστάτη. Αναφέρεται ως «σιωπηλό νόσημα» καθώς αρχικά δεν παρουσιάζει συμπτώματα και μπορεί να παραμείνει μη ανιχνεύσιμο έως τα πολύ προχωρημένα στάδια. Σημειωτέον ότι λιγότεροι από το 10 % των ασθενών έχουν επίγνωση της μειωμένης νεφρικής τους λειτουργίας κατά τα στάδια Ι-ΙΙΙ. Παρά την πρόσφατη πρόοδο στον τομέα, τόσο η επίπτωση όσο και ο επιπολασμός της νόσου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, λόγω των περιορισμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων, με συνέπεια ο επιπολασμός της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (ΧΝΑ) να αγγίζει το 14%.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Επίδραση του οξειδωτικού stress στην παθοφυσιολογία της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου

Τεύχος 23

Κοκολίνα – Σιμόγλου Ε.
Διευθύντρια, Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Κουτλιμπάνειο-Τριανταφύλλειο», Λάρισα

Τα τελευταία χρόνια, η επίδραση των τοξικών ριζών οξυγόνου (reactive oχygen species, ROS) κατά οξεία και χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) έχει καταδειχθεί σε πολλές μελέτες. Το οξειδωτικό stress είναι η διαταραχή της οξειδωτικής/ αντιοξειδωτικής ισορροπίας ή η διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ υπερπαραγωγής οξειδωτικών παραγώγων και ανεπαρκούς αντιοξειδωτικής δράσης, με αποτέλεσμα την καταστροφή των ιστών. Το οξειδωτικό stress συμμετέχει στην παθογένεια της ισχαιμικού, τοξικού και ανοσολογικού τύπου νεφρικής βλάβης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Οξειδωτικό stress και χρόνια νεφρική νόσος τελικού σταδίου. Ο ρόλος της Ν-ακυλοκυστεΐνης. Δεδομένα από κλινικές μελέτες

Τεύχος 39

Ιωάννης Ε. Γιαννικουρής
Νεφρολόγος MD, PhD, Ιατρικό Θεραπευτήριο Ιλίου, MXA Medifil AE

Σε παγκόσμια κλίμακα, περίπου 1,7 εκατομμύρια άτομα είναι ενταγμένα σε πρόγραμμα υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, με το 75% αυτών, συγκεκριμένα 1,3 εκατομμύρια ασθενείς σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση. Στη χώρα μας, ο επιπολασμός για το έτος 2011 ανήλθε σε 12.475 ασθενείς και ο μέσος όρος της πενταετίας 2007-2011, τους 11.964 ασθενείς. Το 81% αυτών, συγκεκριμένα 10.105 ασθενείς υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση και άλλοι 2.294 νέοι ασθενείς εντάσσονται ετησίως σε πρόγραμμα υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. Για το έτος 2011 τα ποσοστά αντιστοιχούν σε 208 νέες περιπτώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού, με το μέσο όρο της πενταετίας 2007-2011τους 1.803 ασθενείς ανά έτος που αντιστοιχεί σε 163 νέες περιπτώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού, ανά έτος.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Τα “stress” της αιμοκάθαρσης

Τεύχος 11

Ανάσης Παύλος
Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Ν Σπάρτης

11 05

Η συνεδρία της αιμοκάθαρσης (ΑΚ) δεν είναι ένα απλό εξωσωματικό κύκλωμα, που εξασφαλίζει την κάθαρση των ουραιμικών τοξινών. Αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου, που επιπλέει σε θάλασσα βιοχημικών αντιδράσεων προερχομένων από την συνεχή επαφή του αίματος με τις τεχνητές επιφάνειες των μεμβρανών. Μέσα στην πληθώρα της διαταραγμένης κλινικής βιολογίας των αιμκαθαιρόμενων ασθενών, ξεχωρίζουν τρία φαινόμενα, που εξ αιτίας του δεύτερου συνθετικού της ονομασίας τους, θα μπορούσαν να ενταχθούν την ίδια ομάδα διαταραχών της βιοσυμβατότητας των μεμβρανών: Την ομάδα των “stress” της αιμοκάθαρσης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Το οξειδωτικό stress

Τεύχος 5

Χ. Χατζηδημητρίου
Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης

Ήταν αρχές του 1950 τότε που ο Dr. Denham Harman έγραψε το μοναδικό και πρωτοποριακό του άρθρο το οποίο αναφερόταν στον ύπαρξη των ελευθέρων ριζών και στη σχέση τους με χρόνια νοσήματα στον άνθρωπο. Έκτοτε και μέχρι σήμερα η έρευνα και οι μελέτες που αφορούν το σχηματισμό των ελευθέρων ριζών, από βιολογικής και ιατρικής άποψης, έχει πάρει θα έλεγε κανείς εκρηκτικές διαστάσεις, ιδίως, τα τελευταία χρόνια. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα πολλές ανακαλύψεις στον τομέα της έρευνας που αφορά τα φαινόμενο της οξείδωσης και έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες γέφυρες μεταξύ της βασικής επιστήμης, της μοριακής βιολογίας και της καθημερινής κλινικής ιατρικής πράξης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο